Цікаві пропозиції

Погода

 

Text Size

В.Заславский Станіслав Жолкевський: лицар, політик, меценат Частина 1. Похождення

//

В. Заславский

Станіслав Жолкевський: лицар, політик, меценат

Частина 1. Похождення

 

Станіслав Жолкевський. Гравюра

Любич – герб роду Жолкевських

Українська шляхта

Станіслав Жолкевський-старший, воєвода руський, батько нашого героя. Нагробок в кафедральному соборі у Львові.

На перехресті народів та країн

Станіслав Жолкевський є поза сумнівом одним з найцікавіших та найяскравіших постатей свого часу. Талановитий полководець, мудрий правитель, відважний лицар, люблячий чоловік та батько, вірний християнин, він втілив у собі всі чесноти, протиріччя та трагізм свого часу. З русинського роду – але увійшов в історію як герой Речі Посполитої. Народився в православній родині – але перейшов на католицтво. Підтримував дружні стосунки з козаками – але придушив повстання Наливайко. З пошаною ставився до московітів – але здобув славу переможця над ними. Вважав найціннішою місією лицарства оборону християнських земель проти турок і татар – і майже все життя провів в походах та війнах, які вважав неправедними. Був найбільшим патріотом Речі Посполитої свого часу – і до кінця життя перебував в опалі. Трагічно загинув в нерівній битві – але сам вважав таку смерть найвищою честю для лицаря.

Українські, російські та польські історики мають різні думки щодо походження роду Жолкевських – головним чином через заслуги передостаннього представника цього роду. Великий гетьман і коронний канцлер, герой багатьох війн, талановитий стратег та меценат, зразковий чоловік та батько, фундатор багатьох церков, монастирів та шкіл – православних, католицьких та греко-католицьких, блискучий переможець під Клушином та Бичином, герой Пскова та Цецори. Українці та росіяни вважають видатного полководця та політика галицьким русином, рід якого лише був полонізований у 16 столітті – коли полонізації зазнали майже всі українські шляхетські роди.

Род Жолкевських походить з села Жулкевка (до 1702 року – Жолква) на Холмській землі, на території сучасної Польщі. Зумовлені політичними іграми радянської влади, сучасні державні кордони не завжди співпадають з кордонами історичними та етнічно-культурними, і землі, на яких мешкали Жолкевські, були заселені виключно православними русинами-українцями. Православними були й самі Жолкевські – першим з цього роду на католицтво перейшов Станіслав Жолкевський, батько нашого гетьмана. Логічно було б припустити що Жолкевські, як і багато інших шляхетних родів Речі Посполитої, були русинського походження. Проте польські історики пов’язують походження славетного лицаря саме з Польщею та вважають що Жолкевські прибули до Холмщини наприкінці 14 століття з Мазовщини, а також що на початку цей рід був католицьким, і на православ’я польські переселенці перейшли поступово, головним чином через відсутність католицьких церков.

Дійсно, у 1388-1462 роках, коли сусідні країни активно ділили між собою решти Галицько-Волинського князівства, поляки, масово колонізували землі Червоної Русі, і чимала частина їх була мазовецького походження. Пояснити можна і майже неймовірний перехід мазовецької шляхти на православ’я – холмська католицька єпархія була заснована лише в 1417 році, і потрібно було ще багато років щоб створити в цім краю належну мережу католицьких парафій. Проте у випадку масової колонізації разом із переселенцями на нові землі мусили рушити і кілька місіонерів – хоча задокументованих звісток про це і немає. Крім того, не слід забувати і про традиційно високий авторитет католицької церкви (поляки переходили з католицтва лише на протестантизм, і те лише протягом короткої польської Реформації), і про її відносно добре становище (занепад моралі та духовності ще не поширився тоді в католицькій церкві), а також про відносний занепад православної церкви тих часів (до релігійного та національного відродження, до Острозького, Могили і Мазепи було ще далеко).

Крім того, серед шляхетських родів Речі Посполитої (а також сусідніх з нею країн, які перебували під її культурним впливом) було популярним відносити своє походження до різних далеких країн. Деякі роди відносили своє коріння до Франції, а пропольська династія Могил, господарів Молдавії (з якої вийшов і відомий православний митрополит, і мати Яреми Вишневецького) вела свій родовід від давньоримського героя Муція Сцеволи. Тому зв'язок православного галицького роду з відносно далекою Мазовією цілком міг бути легендою саме такого роду. Мазовецьке походження роду Жолкевських ставив під питання ще Юліан Бартошевич в «Енциклопедії Оргельбранда» 1868 року, а коли прийшов час для видання біографії та праць Жолкевського за межами Польщі, російські, а пізніше – і українські історики зробили власні висновки щодо походження славетного полководця. Отже, походив він зі старовинного русинського роду, який зазнав часткової полонізації відносно недавно, і значно відрізнявся від своїх польських або ополячених колег. Русинами (ruthen) на той час називали саме українців бо етнонім «українець» з’явився значно пізніше. Мешкаючи на теренах Речі Посполитої, а саме на коронних землях, він, звісно, вірно служив інтересам своєї держави та польської корони, проте мало хто з тогочасних магнатів (крім Костянтина Острозького та, можливо, Адама Киселя) зробив стільки для підтримки українського церковного та культурного руху. Підтримка молодого Хмельницького та Петра Могили, заснування Крехівського монастиря, будівництво православних церков, надання привілеїв уніатському та православному духовенству та мирянам, спроба налаштування мирних стосунків з запорізьким козацтвом – це ще неповний список заслуг Станіслава Жолкевського перед майбутньою Україною. А щодо заслуг його перед Річчю Посполитою та перед Польщею – Жолкевський виріс у часи коли його рідна Галичина, зокрема Холмщина та Львівщина, були невід’ємною складовою частиною Речі Посполитої та Польської Корони, тому русин в ньому був тісно пов'язаний з патріотом Речі Посполитої та вірним слугою короля. А тому «своїм» можуть його вважати і Україна, і Польща. Жолкевський був дійсно великою людиною свого часу, і, як і більшість великих людей, його вистачить на всіх!

Шлях галицького роду

В будь-якому випадку, Жолкевські жили на руській землі та сповідували «старожитну» православну віру, якої галицькі русини в той час трималися міцно. Що також важливо – вони, наскільки можна робити висновки з існуючих документів, не бачили трагедії в тому, що Корона Польська поглинула руські землі, і свій лицарський борг розглядали саме в середньовічному розумінні – служити королю та піклуватись про власні землі – власну «маленьку батьківщину», якою була тоді Західна Україна у складі Польської держави. Якщо прийняти до уваги середньовічний феодальний устрій, коли кожен землевласник був володарем своєї землі, а з королем чи князем їх пов’язував не патріотичний борг, а особиста відданість, не дивує як українські лицарі того часу, вірні своєму русинському походженню, не мали сумнівів щодо того, чи служити вірою і правдою польському королю (або литовському князю) – скоріш покровителям українських земель, ніж володарями, бо в далекому 15 столітті питання національності та незалежності тодішня українська еліта ще не ставила.

Чи прибули Жолкевські на руські землі з Польщі, чи мешкали тут споконвіку, але саме з часів полонізації цього краю ми маємо звістки про цей рід. Справа в тому, що саме під польським впливом старі руські лицарські роди почали брати собі фамілії по назві свого маєтку. А предки нашого героя були типовими середньовічними лицарями – себто, знали переважно шаблю, церкву та свою землю і служили своїй вітчизні головними чином у боях та походах. Уперше про Жолкевських згадується в 1417 році – власне, в документах мова йдеться про землевласника «Якова з Жолкви». У 1508 році хорунжим холмським був Олександр-Миколай Жолкевський (дід нашого гетьмана) – і він же очолював посполите рушення воєводств руського та подільського. У 1515 році склав голову в московській війні Іван Жолкевський на прізвисько Сокіл. Ще двоє Станіславів Жолкевських відомі на початку 16 століття – один був з 1503 року бельським підкоморієм, другий – у 1522 році. У 1535 році послом на сейм обирається бельський підкоморій Іван Жолкевський, а в цей самий час брав участь у черговій московській війні Фома Жолкевський. А батько нашого героя Станіслав Жолкевський-старший сягнув ще вище – став воєводою руським. За нього же рід і набуває численних земельних володінь. Успадкувавши від батьків лише чотири села під Красноставом, він завдяки військовим заслугам та природному хисту став одним з найбагатших магнатів Червоної Русі. Служив він у війську, а по смерті коханої жінки схилявся до прийняття чернечого сану. Король Стефан Баторій, помітивши прагнення старого лицаря, у 1580 році робить його володимирським та берестецьким єпископом (була така традиція в православній церкві – миряни з шляхти могли посягати єпископські кафедри), проте скорбота минає, і невдаха-чернець знов перетворюється на лицаря. На цей раз король не обділив своїми милостями старого вояка, і Станіслав Жолкевський становиться Белзьким старостою, Галицьким каштеляном і нарешті, воєводою Руським. У львівському кафедральному соборі ще й понині зберігається його надгробок – старий, з пишною бородою, лицар в середньовічний обладунках з довгим мечем. Син його був коронним гетьманом та канцлером, головним захисником держави та талановитим полководцем і правителем, що заснував одне з найкрасивіших міст свого краю. Як бачимо, рід Жолкевських пройшов довгий шлях – типовий для талановитої лицарської династії: від простих землевласників до воєвод та гетьманів, від бідних шляхтичів до заможних магнатів, від безвісних вояк до славетного воєводи. Наступному нащадку цього роду судилося лише примножити батьківську славу і велич.

Більше про історію Жовкви та Жолкевскького можна дізнатись за телефоном:

(050)927-63-21

КАЛЕНДАР ПОДІЙ

Іконописна школа

  В. Заславський Жовківська іконописна школа http://risu.org.ua/ua/relig_tourism/religious_region...

Як Дорошенко з Мазепою Крехів від татар рятували

РІСУ, Віктор Заславський, 19.03.10Історія та легендиБудь-яка стара фортеця завжди приваблює туристів...

Чекаючи на Євро...

Веселі карикатури Ігоря Бежука до Євро-2012

Наші проекти

У 2013 році Жовква виграла кілька проектів, присвячених розвитку туристичної інфраструктури. В цьому...

Карпати - інфо

Карпати.info - це каталог туристичних послуг в Українських Карпатах. В каталозі розміщена інформація...

Як дістатись машрутним таксі?

Зі Львова до Жовкви Ви можете дістатись з центральної частини міста. З площі св. Теодора (напроти...

Як дістатись автомобілем?

- Автомобілем Якщо ви їдете в наші краї до нас власним транспортом – авто, мікроавтобусом або автоб...

Як дістатись автобусом?

  Автобусом Через Львів Автобусом до Львова можна дістатися майже з будь-якого міста Європи чи Ук...

Як дістатись залізницею?

Залізницею Усі любителі залізничного транспорту можуть приїхати до Жовкви через Львів. Переважна...

Правила екскурсійної діяльності

!!! УВАГА !!! Правила екскурсійної діяльності у м. Жовква: Усім ескурсоводам та туристичним фірм...

 • Іконописна школа

  Неділя, 22 травня 2011, 11:16
 • Як Дорошенко з Мазепою Крехів від татар рятували

  Вівторок, 15 березня 2011, 14:28
 • Чекаючи на Євро...

  Середа, 18 квітня 2012, 10:38
 • Наші проекти

  Середа, 11 січня 2012, 00:00
 • Карпати - інфо

  Субота, 17 липня 2010, 17:10
 • Як дістатись машрутним таксі?

  Понеділок, 11 серпня 2008, 11:17
 • Як дістатись автомобілем?

  Середа, 30 липня 2008, 22:27
 • Як дістатись автобусом?

  Понеділок, 11 серпня 2008, 01:13
 • Як дістатись залізницею?

  Понеділок, 11 серпня 2008, 01:13
 • Правила екскурсійної діяльності

  Понеділок, 26 грудня 2011, 00:00

ПОДІЇ У ЦЬОМУ МІСЯЦІ

листопада 2017
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ДО ПОДІЇ ЗАЛИШИЛОСЬ

No event found.

Голосування

Что сейчас происходит на Юго-Востоке Украины?